Rijeka – Osijek 3:0 (16.10.2016)


Klub Navijača Armada Rijeka