SKUPŠTINA KN ARMADA RIJEKA

Dana, 07. rujna 2019. godine, održana je izvanredna skupština Kluba navijača Armada Rijeka u prostorijama KNAR.
Skupštini su bila nazočna 53 člana KNAR.
Na skupštini je izabran predsjednik, tajnik, glasnogovornik, novi upravni i nadzorni odbor te likvidator.
Za predsjednika KNAR članovi su ponovno izabrali dosadašnjeg predsjednika Dejana Božića, novi tajnik udruge je Tomislav Blagaić, dok je za novog glasnogovornika izabran Aldin Pašić.
Novi Upravni odbor jednoglasnim odabirom nazočnih članova čine Mateo Dejak, Nebojša Tomaš, Zoran Višković, Josip Šikić, Livia Šmidler, Kristijan Borić, Dalen Čekada, Denis Povh, Dino Čače i Stanislav Pejaković, dok Nadzorni odbor čine Branimir Gregorić, Sanjin Kosić i Vlado Ban.
Za likvidatora je jednoglasnim odabirom izabran Luka Mihalović.
O većini stvari raspravljenih na skupštini prisutni su dužni obavijestiti aktivne navijače u svojim ekipama i kvartovima, a članovi upravnog i nadzornog odbora dužni su po završetku sastanaka obavjestiti o odlukama i zaključcima.

Klub Navijača Armada Rijeka